Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ara eleman sorununu çözeceğiz

Yılmaz, Beştepe’de bu dönem üçüncüsünü gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısında özetle şöyle konuştu:

“1 Mart 2024’de kamuoyuna açıkladığımız YOİKK Eylem Planımızda yer alan 57 eylemden 6’sı tamamlanmış durumdadır;  2’si ise tamamlanmak üzeredir.

57 EYLEMDEN 6’SI TAMAMLANDI

Tamamlanan eylemlerimiz kapsamında, itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin düzenleme çalışması yapılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ek kapasitelerin kurulabilmesine imkân sağlayacak kanuni değişiklik ihtiyacının TBMM’ye sunulması, bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılması olmak üzere 6 adet eylemi başarıyla gerçekleştirdik.

Ara eleman sorununu kamu ve özel sektörün birlikte hareket ettiği işbirliği imkanlarıyla çözecek, istihdamı ve verimliliğimizi artıracak, istihdam ve yatırım dostu bir yaklaşımla ekonomimizi büyüteceğiz.

YATIRIMCILAR İÇİN GÜVEN ORTAMI

Dünyanın önde gelen çokuluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye’deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla, Yatırım Danışma Konseyi toplantısını bu yılın Eylül ayında Cumhurbaşkanımız başkanlığında gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir